Réseaux et Télécommunications IUT de Nice Côte d'Azur

  • Besarkan saiz font
  • Default saiz font
  • Kurangkan saiz font

Pelajar yang mendapat diploma pada tahun 2008

Pada tahun 2008, 98% daripada pelajar-pelajar berjaya memperoleh diploma mereka.


Avenir des étudiants de la promotion 2008.

82% pelajar telah menyambung pengajian : 70% pelajar diterima masuk untuk kursus pengajian 'panjang' (Bac+5) manakala 12% pelajar lagi diterima untuk kursus pengajian 'pendek' (Bac+3).

Kursus pengajian 'panjang',

  • 35% menyambung pelajaran ke Sekolah-sekolah Kejuruteraan dengan mengikuti Kursus Pengajian Asas(Polytech'Nice-Sophia, INSA Toulouse...) ;
  • 19% menyambung pelajaran ke Sekolah-sekolah Kejuruteraan dengan mengikuti Kursus pengajian dengan pengalaman Bekerja (ITII PACA, TELECOM Bretagne...) dengan kerjasama daripada syarikat ;
  • 16% menyambung pelajaran ke Licence L3 Electronique, seterusnya ke peringkat Master, ataupun terus ke salah satu Sekolah Kejuruteraan.

Kursus pengajian 'pendek' pula biasanya adalah kursus Licence Professionnelle (LP) IRM, yang dilaksanakan di dalam bangunan R&T sendiri.

Kami mendapati bahawa 80% daripada kursus penyambungan pengajian diadakan di dalam sektor umum.

12% daripada pelajar-pelajar kami telah diambil bekerja sebaik sahaja tamat kursus pengajian DUT mereka, kebiasaannya oleh syarikat-syarikat yang mengambil mereka bekerja untuk Praktikal Penamatan Kursus.

80% des poursuites d’études s’effectuent dans des établissements publics.